v27威尼斯人关于“三定”方案补充规定的通知

2019年12月11日 16:38

审核人:审核人参数配置未打开

v27威尼斯人

关于“三定”方案补充规定的通知

各单位、各部门:

为规范管理,补充完善v27.com “三定”方案,现就“三定”方案的补充规定通知如下:

如单位、部门正职空缺,由副职主持工作,为不影响工作正常开展,在不突破“三定”方案规定领导职数的前提下,该单位、部门可再配备副职,主持工作的副职不占副职职数。

特此通知

 

                               v27威尼斯人

                                    20191211

返回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图