v27威尼斯人关于聘任丁锐同志为v27.com兼职教授的通知
来源:       作者:v27威尼斯人:      时间:  2019-09-25

v27威尼斯人

关于聘任丁锐同志为v27.com兼职教授的通知

 

各单位、各部门:

根据工作需要,经v27.com研究决定,聘任丁锐同志为v27.com兼职教授,聘期五年。

特此通知

 


                                     v27威尼斯人

                                          2019924