v27威尼斯人关于设置创新创业教研室的通知
来源:       作者:v27威尼斯人:      时间:  2019-09-18

v27威尼斯人

关于设置创新创业教研室的通知


各单位、各部门:

经v27.com2019年第16次院长办公会审定,大学科技园(创新创业v27.com)设置创新创业教研室。

此次机构设置不增加大学科技园(创新创业v27.com)三定方案中所定人员编制。教研室主任按v27.com规定程序产生,教研室工作职责及人员配备由大学科技园(创新创业v27.com)落实完善。

特此通知

 

 

                                        v27威尼斯人

                                     2          2019912