v27威尼斯人关于晋升王仙、彭彬、肖波三位同志为管理岗六级职员的通知
来源:       作者:v27威尼斯人:      时间:  2019-06-17

v27威尼斯人

关于晋升王仙、彭彬、肖波三位同志为

管理岗六级职员的通知

各单位、各部门:

王仙,女,19647月出生,大学本科,2003年任管理岗七级职员;

彭彬,女,196412月出生,大学本科,2010年任管理岗七级职员;

肖波,男,19607月出生,大学本科,1996年任管理岗七级职员。

经v27.com2019年第11次院长办公会审定,同意晋升上述三位同志为管理岗六级职员。

特此通知

 

 

                                    v27威尼斯人

                                       2019612