v27威尼斯人关于张敏如同志十级专业技术岗位的聘任通知
来源:       作者:v27威尼斯人:      时间:  2019-06-13

         v27威尼斯人

关于张敏如同志十级专业技术岗位的聘任通知


各单位、各部门:

张敏如同志经参加全国统计专业技术资格考试全科合格,已取得统计专业中级职务资格。根据《v27.com关于专业技术职务评聘办法的补充规定》(川建院〔2015123),符合文件要求,现聘任张敏如同志为十级专业技术岗位,自2019529日起聘。

特此通知

 

                                v27威尼斯人

                                        2019611