v27威尼斯人关于黄琳同志中级职务的聘任通知?
来源:       作者:v27威尼斯人:      时间:  2019-03-14

v27威尼斯人

              关于黄琳同志中级职务的聘任通知各单位、各部门:

黄琳同志经参加全国会计专业技术资格考试全科合格,已于201899日取得会计专业技术中级职务资格。根据《v27.com关于专业技术职务评聘办法的补充规定》,现聘任黄琳同志会计专业中级职务(专业技术十级岗位),自2019312日起聘。

特此通知

 

 

                              v27威尼斯人

                                    2019314